Achtergrondinformatie

 

Na 23 jaar als leerkracht in het basisonderwijs te hebben gewerkt, was ik toe aan een nieuwe stap, waarbij ik mij vooral kon richten op het werk waar ik het allermeeste energie van krijg: kinderen weer laten stralen en groeien. Aandacht voor het individuele kind, elk kind is een uniek persoon: Ik doe er toe! Vandaar juf Marjo.

Tijdens mijn werkperiode in het basisonderwijs heb ik veel ervaring opgedaan in de groepen 3 t/m 8 met een uitstapje naar het SBO. Voor welke groep ik ook stond, er waren altijd leerlingen die extra aandacht nodig hadden. Of het nu spelling, taal, technisch lezen, begrijpend lezen of rekenen was.

Naast het voor de klas staan, heb ik mij via opleidingen gespecialiseerd in het technisch lezen. Hier heb ik een opleiding tot leesspecialist voor gevolgd. De laatste jaren ben ik als coördinator verantwoordelijk geweest voor de implementatie van een nieuwe spellingsmethode op mijn toenmalige basisschool.

Methodes

In mijn praktijk werk ik met de programma’s Rekensprint in combinatie met de Bareka toets en Spellingsprint, aangepast aan de methode van de basisscholen. Om het  niveau van technisch lezen te verbeteren, gebruik ik de aanpak van Connect Vloeiend lezen en de Ralfi methode.  Bij begrijpend lezen pas ik de aanpak van Close Reading toe. Het doel van Close Reading is dat kinderen de tekst goed begrijpen en erachter komen wat de schrijver met de tekst wil vertellen. Een aanvulling op Close Reading is de kleurenmethode. Door op een hele specifieke manier delen in de tekst te markeren, krijgen leerlingen meer overzicht. Dit kan helpen bij het leesbegrip, samenvatten en visualiseren van de tekst.

Daarnaast ben ik gecertificeerd Reken- en Spellingsbootcamptrainer en ambassadeur van de Tafelmethode met stoplichtkaartjes. 

Om thuis te kunnen oefenen, krijgen leerlingen van mij licenties voor specifieke educatieve software en apps. Deze oefenprogramma’s zijn naast dat ze leerlingen ze erg leuk vinden, uitdagend en sluiten heel goed aan bij datgene wat ze leren bij mij in de praktijk.

De methodes en aanpakken zijn een algemene leidraad. In eerste instantie kijk ik naar de onderwijsbehoeftes en is het heel goed mogelijk dat ik gebruik zal maken van andere methodes die beter bij het kind passen, of een combinatie hiervan.

Bewegend en spelend leren

Naast de methodes maak ik veel gebruik van verschillende spelvormen. Bewegend en spelend leren zijn belangrijke speerpunten. Meer beweging kan op 4 manieren bijdragen aan de verbetering van je cognitieve functies: een beter geheugen, verbeterde concentratie, sneller denkvermogen en een jonger brein. Door bewegen te combineren met de leerstof, komen er nieuwe verbindingen in de hersenen tot stand. Door deze manier van werken beklijft de leerstof wel.

Aansluiting met de scholen

De methodes die ik gebruik, sluiten goed aan op de methodes van de basisscholen. Een vereiste om verwarring en onzekerheid te voorkomen. Hierbij is een goed contact tussen school, ouders en mijzelf van belang. Op deze manier kan het leerproces zo optimaal mogelijk verlopen. Het kan voorkomen dat ik in de praktijk de lessen voor school al voorbereid met de leerlingen: pre-teaching of dat een leerling op school het thuiswerk van mij mag maken.

Locatie

De praktijk staat net buiten Dronten aan de van den Hamlaan 4, een voormalig fruitbedrijf. Samen met mijn man, twee zonen, hond en kat, genieten we van alle rust en ruimte ons heen. De pruimenboom naast de praktijkruimte heeft model gestaan voor het logo van juf Marjo en symboliseert de groei die het kind doormaakt: Volledig tot bloei komen en de vruchten plukken voor de toekomst.

Juf Marjo | Spelling bootcamp
Juf Marjo | Rekenbootcamp